Archiv pro měsíc: Leden 2013

Fotografie ze křtu

V neděli 13. ledna 2013 se uskutečnil v našem sboru křest Jitky Hrdinové a její dcery Emílie. Máme radost, že „vzešla nová ratolest na vinném kmeni“, jak jsme zpívali v písničce. Celou událost si můžete připomenout i skrze pořízené fotografie. … Pokračování textu

Rubriky: Aktuality, Fotogalerie | Štítky: | Napsat komentář

Biblické hodiny v lednu

Srdečně zveme k lednovým biblickým hodinám. Budeme nyní probírat na pokračování knihu Exodus. V Uherském Hradišti se sejdeme vždy v úterý v 18.30. V Luhačovicích se setkáme ve čtvrtek 17.1. od 17 hodin a v Uherském Brodě v 19 hodin.

Rubriky: Biblické hodiny | Napsat komentář

Kázání na 13.1.2013 – křestní

Sk 19,1-7: Zatímco byl Apollos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu; tam se setkal s nějakými učedníky. Zeptal se jich: „Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?“ Odpověděli mu: „Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 6.1.2013

Mt 3,13-17: Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ Ježíš mu odpověděl: „Připusť to … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Program „Aliančního týdne modliteb“ 7. – 12.1.2013

Přehled shromáždění

Rubriky: Akce v jiných sborech, v seniorátu, Aktuality, Ke stažení | Napsat komentář

Kázání na 1.1.2013

Mt 6,25-34: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , | Napsat komentář

Videa z Vánoc 2012

Všechny překvapil a potěšil čtyřletý Mareček Nedostali jste se do shromáždění na vánoční divadlo dětí a mládeže? Chcete se podívat znovu? Zde máte možnost. Doufám, že potěší stejně jako při premiéře. MV

Rubriky: Ke stažení, Videa | Štítky: , , , | Napsat komentář

Kázání na 25.12.2012

Mt 2,1-12: Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 23.12.2012

Fp 4,4-7: Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 16.12.2012

1Te 5,1-6: Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář