Archiv pro měsíc: Listopad 2013

Kázání na 17.11.2013

Mk 12,13-17: Dále řekl: „S královstvím Božím je to tak, jako když člověk vhodí semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 10.11.2013

Mk 4,26-29: Dále řekl: „S královstvím Božím je to tak, jako když člověk vhodí semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 3.11.2013

Jk 5,13-20: Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 20.10.2013

Jk 5,12: Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. Vaše ‚ano‘ ať je vždy ‚ano‘ a ‚ne‘ ať je ‚ne‘, abyste nepropadli soudu. Je nám jasné, že Jakub není ve věci přísahy vůbec … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Biblické hodiny v listopadu 2013

Pravidelné biblické hodiny – tedy vždy v úterý od 18.30 hodin. Rozpis na listopad: 5.11.  Iva Pospíšilová 12.11. Pavel Škrobák 19.11. Michal Vogl 26.11. Pavel Novosad

Rubriky: Aktuality | Štítky: | Napsat komentář

Kázání na 13.10.2013

Jk 5,7-11: Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Nestěžujte … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 6.10.2013 – Díkčinění

1Te 5,15-24: Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 22.9.2013

Jk 5,1-6: A nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství shnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno, vaše zlato a stříbro zrezavělo, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář