Archiv pro měsíc: Leden 2014

Hlasová výchova

V sobotu 25.1.2014 se sešli pěvci našeho pěveckého sboru (prozatímně a poměrně nedávno pojmenovaní jako UHCHO – uherskohradišťský církevní hudební oddíl) k hlasové výchově, kterou pro nás připravila Dita Brlicová – Rozumková. Zhruba 4 hodiny jsme prožili v permanentním tréninku … Pokračování textu

Rubriky: Aktuality, Fotogalerie | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 26.1.2014

Neh 3,33-4,17: Jakmile uslyšel Sanbalat, že stavíme hradby, vzplanul a velice se rozzlobil. Vysmíval se Judejcům a mluvil před svými bratry a před vojskem samařským takto: „Do čeho se to pouštějí ti židovští ubožáci? To je máme nechat? Budou snad … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 19.1.2014

Neh 3,1-32: I dal se velekněz Eljašíb se svými bratry kněžími do stavby Ovčí brány. Když vsadili vrata, posvětili ji, posvětili ji až po věž Meá, a stavěli dál až k věži Chananeelu. Vedle něho stavěli muži z Jericha; vedle … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 12.1.2014

Neh 2,11-20: Tak jsem přišel do Jeruzaléma. Po třech dnech tamního pobytu jsem vstal v noci spolu s několika muži, ale neoznámil jsem nikomu, co mi můj Bůh vložil do srdce, abych udělal pro Jeruzalém. Neměl jsem s sebou žádné … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 5.1.2014

Neh 2,1-10: V měsíci nísanu dvacátého roku Artaxerxova kralování, když před králem bylo víno, vzal jsem víno a podal je králi. Nikdy jsem před ním nebýval ztrápený. Tu mi král řekl: „Proč vypadáš tak ztrápeně? Vždyť nejsi nemocný! Bezpochyby se … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Guláš pro potřebné

Každý pátek vaříme na faře od 15 hodin vegetariánský guláš pro potřebné. Děkujeme za podporu, dary finanční i hmotné, díky čemuž může vaření pokračovat i po adventu. A pro zajímavost pár fotek. V kuchyňce na faře to všechno vzniká. Martin … Pokračování textu

Rubriky: Aktuality, Fotogalerie | Štítky: , | Napsat komentář

Video z Vánoc 2013

Milí přátelé, konečně je ke shlédnutí i záznam z vánoční slavnosti v našem sboru. Pokud chcete až divadlo dětí, přetočte si video na čas 9:25. Také se omlouvám, že je od určité chvíle záběr posunutý, ale někdo žďuchl do kamery. … Pokračování textu

Rubriky: Videa | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 1.1.2014 Nový rok

Neh 1: Příběhy Nehemjáše, syna Chakaljášova. V měsíci kislevu dvacátého roku, když jsem byl na hradě v Šúšanu, přišel Chananí, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 25.12.2013 1.vánoční

Iz 52,7-10: Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“ Slyš! Tvoji strážní pozvedají hlas, plesají společně, protože na vlastní … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 22.12.2013 4.adventní

L 1,46-55: Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář