Archiv pro měsíc: Březen 2014

Postní koncert

Českobratrská církev evangelická v Uherském Hradišti pořádá Postní koncert Neděle 6. dubna 2014 v 18 hodin Evangelická modlitebna Jana Amose Komenského Účinkuje hudební ansámbl Confiteor Dita Rozumková Brlicová – soprán Eva Zatloukalová – alt Vojtěch Pelka j. h. – zpěv … Pokračování textu

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Kázání na 23.3.2014

Neh 10,1; 29-40: Vzhledem k tomu všemu uzavíráme a sepisujeme pevnou dohodu zpečetěnou našimi předáky, levity a kněžími. Ostatní lid, kněží, levité, vrátní, zpěváci, chrámoví nevolníci a všichni, kdo se oddělili od národů zemí k Božímu zákonu, také jejich ženy, … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 16.3.2014

Neh 9: Dvacátého čtvrtého dne toho měsíce se Izraelci shromáždili k postu v žíněných rouchách a s prstí na hlavě. Izraelovi potomci se oddělili ode všech cizinců. Stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých otců. Povstávali ze svých míst, … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 9.3.2014 1.postní

Est 4: Mordokaj se dozvěděl o všem, co se stalo. Roztrhl svůj šat, oblékl žíněné roucho a posypal si hlavu popelem. Vyšel doprostřed města a převelice hořekoval. Tak došel až před královskou bránu; do královské brány totiž nebylo dovoleno vejít … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 23.2.2014

Neh 8: Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před Vodní branou a vyzvali znalce Zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Kněz Ezdráš tedy přinesl Zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 16.2.2014

Neh 7,1-7; 66-72: Když byly dostavěny hradby, vsadil jsem vrata. Byli také ustanoveni vrátní, zpěváci a levité. Pak jsem dal ohledně Jeruzaléma příkaz svému bratru Chananímu a správci hradu Chananjášovi, který byl mužem věrnějším a bohabojnějším než mnozí jiní. Řekl … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 9.2.2014

Neh 6: Když se doneslo Sanbalatovi, Tóbijášovi, Gešemovi Arabskému a ostatním našim nepřátelům, že jsem dostavěl hradby, takže v nich nezbylo trhliny – ovšem do té doby jsem ještě nevsadil vrata do bran -, poslal ke mně Sanbalat a Gešem … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář