Archiv pro měsíc: Květen 2014

Pozvánka na „Noc kostelů“

Rubriky: Aktuality | Štítky: | Napsat komentář

Fotografie z koncertu Pepíka Hurty

Z krásného koncertu Pepíka Hurty, který jsme slyšeli v sobotu 17.5.2014 v naší hradišťské modlitebně máme i krásné fotografie bratra Tomáše Majtána z Javorníka.

Rubriky: Aktuality, Fotogalerie | Štítky: , | Napsat komentář

Kázání na 18.5.2014

1Te 3: Když jsme to již nemohli déle vydržet, rozhodli jsme se zůstat v Athénách sami a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v evangeliu Kristově, aby vás utvrdil a povzbudil ve vaší víře, aby se nikdo nedal … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 11.5.2014

1Te 2,17-20: Bez vás, bratří, byli jsme jako sirotci, i když to bylo nakrátko a jen tělem, ne srdcem; tím usilovněji jsme vás toužili spatřit. Proto jsme vám chtěli přijít, já Pavel víc než jednou, ale satan nám v tom … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 4.5.2014

1Te 2,1-16: Sami víte, bratří, že náš příchod k vám nebyl marný. Víte také, jak jsme předtím ve Filipech trpěli a byli pohaněni; a přece nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám, přes mnohý těžký zápas, evangelium Boží. Naše poselství … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 27.4.2014

1Te 1: Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách; před Bohem a Otcem … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 20.4.2014 Velikonoční neděle

L 24,36-49: Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám.“. Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci … Pokračování textu

Rubriky: Aktuality, Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 13.4.2014

Fp 2,5-11: Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář