Archiv pro měsíc: Říjen 2014

Fotografie z výročí sboru

Kliknutím na odkaz pod textem se dostanete na fotografie z výročí devadesáti let existence samostatného sboru v Uherském Hradišti. Uvidíte album, plné miniatur, pokud na fotku kliknete zvětší se a šipkami po stranách obrazovky můžete procházet obrázky. Pokud si chcete … Pokračování textu

Rubriky: Aktuality, Fotogalerie, Ke stažení | Štítky: , | Napsat komentář

Kázání na 12.10.2014

Ef 3,14-21: Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval ve … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 5.10.2014

Ef 3,1-13: Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany. Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám: dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal. Z … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 28.9.2014

Ef 2,11-22: Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 21.9.2014

Ef 2,1-10: I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 14.9.2014

Ef 1,15-23: Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 7.9.2014

Ef 1,3-14: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář