Archiv pro měsíc: Listopad 2014

Fotky ze seniorátního setkání mládeže v Liptále

Na následujícím odkaze si můžete prohlédnout fotky ze setkání mládeže v Liptále ve dnech 28.-30.11.2014. Fotky zde

Rubriky: Aktuality, Fotogalerie, Ke stažení | Štítky: , , , | Napsat komentář

Záznam Koncertu k poctě Krista Krále

V Bystřici pod Hostýnem zazpívali účastníci sbormistrovského kursu pořádaného Ladislavem Moravetzem nádherné skladby, zněly varhany a celé to bylo krásné. Snad se alespoň kousek toho přenese i na vás, kteří si prohlédnete toto video.

Rubriky: Videa | Štítky: , , , | Napsat komentář

Kázání na 23.11.2014

Ef 5,1-5: Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , | Napsat komentář

Kázání na 16.11.2014

Ef 4,25-32: Proto zanechte lži a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním‘, vždyť jste údy téhož těla. ‚Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , | Napsat komentář

Kázání na 9.11.2014

Ef 4,17-24: To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ. Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci. Vy … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , | Napsat komentář

Kázání na 2.11.2014

Ef 4,7-16: Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno: ‚Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem.‘ Co jiného znamená ‚vystoupil‘, než že předtím sestoupil dolů na zem? Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , | Napsat komentář

Kázání na 19.10.2014

Ef 4,1-6: Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , | Napsat komentář