Archiv pro měsíc: Březen 2015

Fotografie z presbyterní konference 2015

Téma „Vysluhování Večeře Páně dětem“ vzbudilo zaslouženou pozornost. Jak vidíte, přijelo mnoho lidí i ze vzdálených koutů seniorátu. Úvodní pobožnost reflektující starozákonní kořeny Večeře Páně připravil Luděk Kouřil, místokurátor našeho sboru. Hlavní dopolední program „Děti u Večeře Páně – teologická … Pokračování textu

Rubriky: Aktuality, Fotogalerie | Štítky: , , , | Napsat komentář

Kázání na 8.3.2015

Jer 26,7-15: Kněží, proroci i všechen lid slyšeli Jeremjáše mluvit v Hospodinově domě všechna tato slova. 8 Když Jeremjáš domluvil, co mu Hospodin přikázal mluvit ke všemu lidu, kněží, proroci i všechen lid ho chytili a křičeli: „Zemřeš! 9 Proč … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Vyjádření účasti s pozůstalými obětí střelby z 24.2. v Uherském Brodě

Náš sbor vyjadřuje účast všem, kteří ztratili své blízké při nesmyslné a zbytečné střelbě 24.2.2015 v Uherském Brodě. Naší jedinou možností je nyní modlitba, otevřenost, naslouchání potřebám postižených. Svou soustrast vyjádříme i účastí na ekumenické bohoslužbě, kterou pořádá římskokatolická farnost … Pokračování textu

Rubriky: Aktuality | Štítky: | Napsat komentář

Záznam koncertu duchovní hudby 22.2.2015

V rámci sbormistrovského kursu v Bystřici pod Hostýnem se uskutečnil výborný koncert duchovní hudby, který dal dohromady Ladislav Moravetz. Účinkují účastníci kursu, frekventanti SCHEA, Ester Moravetzová a další. Jako významný host byl přítomen dirigent a skladatel Per Gunnar Petersson ze … Pokračování textu

Rubriky: Videa | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Kázání na 1.3.2015

Iz 5,1-7: Zazpívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici: „Můj milý měl vinici na úrodném svahu. 2 Zkypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věž i lis v ní vytesal a čekal, … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 22.2.2015

Ef 6,18-24: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, 19 aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 15.2.2015

Ef 6,10-17: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. 11 Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. 12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář