Archiv pro štítek: Jan

Kázání na 6.7.2014 Jan Hus

J 8,32: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Evangelická církev sice nemá svaté, ke kterým by se modlila, ale i evangelická církev si váží různých svědků víry, kteří šli cestou, kterou je hodno následovat. Zvlášť stojí za připomenutí, pokud … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 7.7.2013

Dnešní kázání bude jakousi biblickou inspirací na husovské téma. Nebude to dnes o jednom jediném textu, ale spíš o třech místech Písma, která mají k Husovu osudu vztah. Místo první bude z Markova evangelia: Mk 10,45 Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Kázání na 31.3.2013 – Velikonoce

J 20,19-23: Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ Když to řekl, ukázal jim ruce a … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 29.3.2013 – Velký Pátek

J 19,16-30: Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 17.3.2013

J 12,1-8: Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři; Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 3.3.2013

J 4,31-38: Mezi tím ho prosili jeho učedníci: „Mistře, pojez něco!“ On jim řekl: „Já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte.“ Učedníci si mezi sebou říkali: „Přinesl mu snad někdo něco k jídlu?“ Ježíš jim řekl: „Můj pokrm jest, … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 20.1.2013

J 1,35-42: Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, beránek Boží.“ Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář