Archiv pro rubriku: Kázání

Kázání na 19.8.2018

Mnozí žádali o zveřejnění, tak tedy zde je. L 11,24-26 Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale když je nenalezne, řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Přijde a nalezne jej … Pokračování textu

Rubriky: Kázání, Ke stažení | Štítky: , , , | Napsat komentář

Kázání na 8.3.2015

Jer 26,7-15: Kněží, proroci i všechen lid slyšeli Jeremjáše mluvit v Hospodinově domě všechna tato slova. 8 Když Jeremjáš domluvil, co mu Hospodin přikázal mluvit ke všemu lidu, kněží, proroci i všechen lid ho chytili a křičeli: „Zemřeš! 9 Proč … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 1.3.2015

Iz 5,1-7: Zazpívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici: „Můj milý měl vinici na úrodném svahu. 2 Zkypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věž i lis v ní vytesal a čekal, … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 22.2.2015

Ef 6,18-24: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, 19 aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 15.2.2015

Ef 6,10-17: A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. 11 Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. 12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 8.2.2015

Ef 6,5-9: Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. 6 Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli 7 a lidem slouží ochotně, jako by sloužili … Pokračování textu

Rubriky: Aktuality, Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář

Kázání na 1.2.2015

Ef 6,1-4: Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. 2 ‚Cti otce svého i matku svou‘ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: 3 ‚aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.‘ 4 … Pokračování textu

Rubriky: Kázání | Štítky: , , | Napsat komentář